Termeni și condiții


Incepand cu 25 mai 2018 va intra in vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice prin prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

EXPERT CASA IMOBILIARE S.R.L. se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE si te informeaza prin “Termeni si conditii” asupra drepturilor tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Site-ul www.expert-casa.ro apartine societatii comerciale EXPERT CASA IMOBILIARE SRL, cu sediul in IASI, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J23 /1167 /2015, CUI RO 14665373. Prezentul documente stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul www.expert-casa.ro

 

Protecția datelor personale este importantă pentru noi. Politica Expert Casa Imobiliare privind protecția datelor cu caracter personal (Politica) conturează modul în care gestionăm datele personale pe care le deținem. Politica se aplică tuturor departamentelor din cadrul Grupului Expert Casa Imobiliare.

 

Expert Casa Imobiliare respectă confidențialitatea datelor personale și a vieții private a persoanelor și se angajează să respecte Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Regulamentul este conceput pentru a proteja confidențialitatea datelor și a confidențialității persoanelor, prin reglementarea modului în care sunt gestionate datele cu caracter personal. Citiți această politică pentru a ști și a înțelege scopurile pentru care colectăm, folosim și dezvăluim datele dvs. personale.

Expert Casa Imobiliare corporațiile sale afiliate (fiecare, "Expert Casa Imobiliare", "Compania", "noi", "noi" sau "noastră") recunoaste importanța protejării datelor cu caracter personal.

"Colectare de date" înseamnă că societatea colecteaza date personale numai pentru ceea ce este necesar în afaceri sau în activitățile desfășurate de organizația noastră și care vor distruge în mod corespunzător datele personale atunci când nu există nici o activitate comercială sau scop legal. Nu colectăm date personale aleatoriu sau fără scop.

"Protecția datelor" înseamnă că nu dezvăluim datele dvs. personale decât dacă s-a obținut un consimțământ prealabil din partea dvs. și avem măsuri de securitate administrative, fizice și IT pentru a vă proteja datele personale.

Aceasta nu afectează niciun drept pe care Expert Casa Imobiliare îl poate avea în legătură cu colectarea, utilizarea sau divulgarea datelor dvs. personale.

1. Datele dvs. personale

1.1 "Date personale" se referă la orice date sau informații despre dvs. din care puteți fi identificați fie (a) din aceste date; sau (b) de la acele date și alte informații la care avem sau este posibil să avem acces. Exemple de astfel de date personale pe care ni le puteți furniza includ (în funcție de natura interacțiunii cu noi):

(i) numele si prenumele dvs., cod numeric personal, seria si numarul cartii dvs de identitate, numărul pașaportului sau alt număr de identificare, numărul (numerele) de telefon, adresa poștală, adresa de e-mail și orice alte informații referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat sub orice formă;

(ii) informații despre utilizarea de către dvs. a site-urilor și serviciilor noastre, inclusiv cookie-uri, adrese IP;

(iii) istoricul ocupării forței de muncă, nivelul de educație și nivelurile de venit; și

(iv) informațiile dvs. legate de plată, cum ar fi informațiile despre contul dvs. bancar sau cartea de credit și istoricul dvs. de credit.

 

2. Colectarea datelor cu caracter personal

2.1 În general, Expert Casa Imobiliare colectează datele dvs. personale în următoarele moduri:

(i) când trimiteți cereri referitoare la oricare dintre serviciile noastre;

(ii) când vă înregistrați sau utilizați oricare dintre serviciile noastre pe site-uri Web deținute sau operate de noi;

(iii) atunci când interacționați cu ofițerii de servicii clienți sau agentii imobiliari, inclusiv în timpul întâlnirilor față în față sau prin telefon;

(iv) atunci când utilizați serviciile noastre;

(v) atunci când ne transmiteti datele dvs. din proprie initiativa, in vederea ofertarii proprietatilor din portofoliul nostru;

(vi) când solicitați să vă contactăm;

(vii) când răspundeți solicitării noastre de date personale suplimentare;

(viii) când solicitați să fiți inclus într-un e-mail sau în altă listă de discuții;

(ix) când răspundeți promoțiilor noastre și altor inițiative;

(x) atunci când răspundeți la studiile noastre de piață;

(xi) atunci când depuneți o cerere de angajare;

(xii) când primim trimiteri de la partenerii de afaceri și de la terți, de exemplu, în cazul în care ați fost trimisi de acestea;

(xiii) când ne trimiteți datele dvs. personale din orice alt motiv; și

(xiv) când navigați pe site-ul nostru. Consultați Politica de cookie-uri pentru mai multe informații.

2.2 Dacă ne furnizați date personale ale unei părți terțe (de exemplu, informații ale dvs. dependente, soț / soție, copii și / sau părinți), sunteți de acord și garantați că a fost obținut consimțământul acelei terțe părți pentru colectarea, utilizarea și divulgarea datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus.

3. Cum folosim aceste date personale și cui le putem dezvălui?

3.1 Afacerea noastra este de a intelege si satisface nevoile dumneavoastra si de a va oferi serviciile de care aveti nevoie. Pentru a face acest lucru eficient, trebuie să colectăm o serie de date personale despre dvs.

3.2 În general, Expert Casa Imobiliare colectează, utilizează și dezvăluie datele dvs. personale în următoarele scopuri:

(a) să vă furnizeze serviciile care au fost solicitate;

(b) să ne ajute să gestionăm si să îmbunătățim produsele și serviciile noastre, inclusiv prin analizarea nevoilor clienților și prin identificarea nevoilor potențiale ale clienților;

(c) să comunice cu dvs. și să răspundă la întrebările, cererile și reclamațiile dvs.;

(d) să furnizeze informații permanente despre serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs.;

(e) să gestioneze litigiile și să conducă și să faciliteze investigațiile și procedurile;

(f) să protejeze și să pună în aplicare drepturile și obligațiile noastre contractuale și legale;

(g) să prevină, să detecteze și să investigheze infracțiunile, inclusiv fraudele și spălarea banilor, și să analizeze și să gestioneze alte riscuri comerciale;

(h) să gestioneze operațiunile de infrastructură și de afaceri ale Expert Casa Imobiliare și să se conformeze politicilor și procedurilor interne;

(i) facilitarea tranzacțiilor cu active ale întreprinderii (care se pot extinde la orice fuziune, achiziție sau vânzare de active) care implică Expert Casa Imobiliare; și

(j) să respecte orice norme, legi și reglementări aplicabile, coduri de practică sau orientări sau să asiste în aplicarea legii și investigațiile efectuate de autoritățile competente.

3.3 În plus, Expert Casa Imobiliare vă poate colecta, utiliza și dezvălui datele dvs. personale în următoarele scopuri, în funcție de natura relației noastre cu dvs.:

(a) să vă furnizeze serviciile pentru care v-ați înscris;

(i) să comunice cu dvs. despre schimbări și evoluții ale politicilor, termenilor și condițiilor Expert Casa Imobiliare și alte informații administrative, inclusiv în scopul servirii dvs. în legătură cu produsele și serviciile oferite;

(ii) soluționarea plângerilor și tratarea cererilor;

(iii) să efectueze cercetări de piață pentru analize statistice, profilare și statistice pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate; și

(iiii) să proceseze datele dvs. personale în legătură cu oricare dintre scopurile menționate mai sus.

(b) Dacă sunteți un chiriaș sau chiriaș:

(i) să efectueze verificări de bune practici adecvate;

(ii) să pregătească documentația de închiriere și / sau licență și orice alte documente care ar putea fi solicitate;

(iii) să efectueze administrarea contractului de închiriere și/ sau a licenței;

(iv) efectuarea de tranzacții financiare, cum ar fi plățile de închiriere;

(v) să comunice cu dvs. schimbări și dezvoltare cu politicile, termenii și condițiile și alte informații administrative ale Expert Casa Imobiliare; și

(vi) orice alt scop legat de oricare dintre cele de mai sus.

(c) Dacă doriți să cumpărați proprietăți de la noi sau ați indicat un interes pentru achiziționarea de proprietăți de la noi:

(i) să efectueze verificări cu due diligence;

(ii) să pregătească documentația de vânzare și orice alte documente care ar putea fi necesare;

(iii) să efectueze administrarea vânzării, inclusiv predarea posesiei proprietății și participarea la rectificarea defectelor;

(iv) să efectueze tranzacții financiare, cum ar fi plăți în avans pentru vânzare;

(v) să comunicam cu dvs. schimbări și dezvoltarea cu politicile, termenii și condițiile și alte informații administrative ale Expert Casa Imobiliare;

(vi) in vederea respectarii oricăror obligații legale sau de reglementare relevante, inclusiv menținerea rolului dezvoltării proprietății; și

(vii) orice alt scop legat de oricare dintre cele de mai sus.

(d) Dacă sunteți rezident la unul dintre apartamentele noastre de servicii:

(i) să efectueze verificări in conformitate cu bunele practici;

(ii) să pregătească documentația de închiriere și orice alte documente care ar putea fi necesare;

(iii) să efectueze administrarea contractului de închiriere;

(iv) efectuarea de tranzacții financiare, cum ar fi plățile pentru perioada de ședere;

(v) să comunice cu dvs. schimbările și dezvoltarea în cadrul politicilor, termenilor și condițiilor Expert Casa Imobiliare și al altor informații administrative;

(vi) orice alt scop referitor la oricare dintre cele de mai sus.

(e) Dacă utilizați facilitățile noastre de depozitare:

(i) să efectueze verificări in conformitate cu bunele practici;

(ii) să vă proceseze cererea de închiriere a spațiilor de depozitare;

(iii) să pregătească documentația de închiriere a depozitului și orice alte documente care ar putea fi necesare

(iv) să efectueze administrarea contractului de închiriere;

(v) să efectueze tranzacții financiare, cum ar fi plățile pentru închirierea spațiilor de depozitare;

(vi) comunicarea cu dvs. a schimbărilor și a dezvoltării politicilor, termenilor și condițiilor Expert Casa Imobiliare și a altor informații administrative; și

(vii) orice alt scop referitor la oricare dintre cele de mai sus.

(f) dacă sunteți un vânzător, un potențial vânzător sau un antreprenor:

(i) să vă evalueze propunerea și să efectueze verificări de fond asupra dvs.;

(ii) să comunice cu personalul dvs. detașat, după atribuirea contractului, care se află în proprietățile noastre pentru a efectua o muncă sau servicii și pentru orice problemă de urgență sau / și de securitate; și

(iii) orice alt scop referitor la oricare dintre cele de mai sus.

(g) Dacă ne depuneți o cerere de candidatură pentru angajare:

(i) să vă proceseze cererea, inclusiv cecuri de pre-recrutare;

(ii) furnizarea sau obținerea de referințe pentru verificarea de fond;

(iii) să colecteze informații despre candidatura dvs. pentru poziția solicitată;

(iv) să organizeze programe de formare și dezvoltare a personalului;

(v) să vă evalueze performanța;

(vi) gestionarea beneficiilor și a procesării salarizării;

(vii) să vă ofere instrumentele necesare pentru a vă facilita sau, dacă este necesar, pentru a vă face munca;

(viii) să comunice cu dvs. în conformitate cu cerințele Expert Casa Imobiliare pentru a se conforma politicilor și proceselor sale, inclusiv în scopul continuității activității; și

(ix) orice alte scopuri legate de cele menționate mai sus.

3.4 Atunci când aplicați sau dețineți un produs co-brand care este oferit în comun de Expert Casa Imobiliare și partenerul său de co-brand, Expert Casa Imobiliare vă poate colecta, utiliza și dezvălui datele dvs. personale în scopul de a vă împărtăși datele dvs. personale cu partenerii de co-brand pentru a vă oferi, comercializa și promova orice produse, servicii, oferte sau evenimente pe care partenerul de co-brand crede că ar putea fi de interes pentru dvs.

3.5 Dacă sunteți un angajat existent, vă rugăm să consultați și Politica de protecție a datelor personale a angajatului în cadrul serviciului de resurse umane din companie.

3.6 În cazul în care ne-ați furnizat anumite consimțământ, Expert Casa Imobiliare vă poate colecta, utiliza și dezvălui datele dvs. personale în următoarele scopuri:

(a) furnizarea de servicii și extinderea beneficiilor pentru dvs., inclusiv promoții, programe de loialitate și de recompensare și trimiterea de actualizări ale pieței imobiliare, buletine de știri despre proprietăți și alte informații despre produsele, serviciile, ofertele sau promoțiile noastre care vă pot interesa;

(b) potrivirea datelor personale cu alte date colectate în alte scopuri și din alte surse (inclusiv terțe părți) în legătură cu furnizarea sau oferirea de produse și servicii, fie de către Expert Casa Imobiliare, fie de terți;

(c) efectuarea de cercetări de piață pentru a înțelege și a determina locațiile clienților, preferințele și datele demografice pentru a revizui, a dezvolta și a îmbunătăți produsele și serviciile noastre, precum și pentru a dezvolta oferte speciale, programe promoționale și / sau de marketing.

3.7 În legătură cu anumite produse sau servicii sau cu interacțiunile dvs. cu noi, am putea, de asemenea, să vă notificăm sau să vă informăm în mod special despre alte scopuri pentru care colectăm, utilizăm sau dezvăluim datele dvs. personale. În acest caz, vom colecta, utiliza și dezvălui datele personale pentru aceste scopuri suplimentare, cu excepția cazului în care v-am notificat în mod special.

3.8 Datele dvs. personale vor fi protejate și păstrate confidențiale, dar sub rezerva dispozițiilor legale aplicabile, datele dvs. personale pot fi divulgate, în funcție de produsele sau serviciile în cauză, următoarelor părți terțe:

(a) alte diviziuni sau entități din cadrul Grupului Expert Casa Imobiliare;

(b) partenerii în asociere / alianță ai Expert Casa Imobiliare;

(c) agenți, contractori, furnizori de servicii terțe și consilieri de specialitate ai Expert Casa Imobiliare care au fost contractați să furnizeze Expert Casa Imobiliare servicii administrative, financiare, de cercetare, operaționale sau de altă natură, cum ar fi telecomunicațiile, tehnologia informației, cercetări de piață, depozitare și arhivare;

(d) orice partener de afaceri terț care oferă bunuri și servicii sau sponsorizează concursuri sau alte programe promoționale, fie împreună cu Expert Casa Imobiliare, fie nu;

(e) asigurătorii sau anchetatorii de asigurări și furnizorii de credite;

(f) Biroul de Credit sau, în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau litigii, orice agenții de colectare a datoriilor sau centre de soluționare a litigiilor;

(g) orice partener de afaceri, investitor, cesionar sau cesionar (actual sau viitor) pentru a facilita tranzacțiile cu active ale întreprinderii (care se pot extinde la orice fuziune, achiziție sau vânzare de active) care implică Expert Casa Imobiliare;

(h) consilierii noștri profesioniști, precum auditorii și avocații noștri;

(i) autoritățile de reglementare relevante sau autoritatea sau agenția de aplicare a legii să respecte orice legi sau reguli și reglementări impuse de orice autoritate guvernamentală;

(j) oricui îi transferăm sau ne poate transfera drepturile și obligațiile;

(k) băncile, societățile de carduri de credit și furnizorii lor de servicii; și

(l) orice altă parte care poate fi acceptată de dumneavoastră, așa cum este specificat de acea persoană sau de contractul aplicabil.

Solicităm ca organizațiile din afara Expert Casa Imobiliare care gestionează sau obțin date personale ca furnizori de servicii pentru Expert Casa Imobiliare să recunoască confidențialitatea acestor date, se angajează să respecte dreptul fiecărui individ la confidențialitate și să respecte politica privind protectia datelor cu caracter personal. De asemenea, solicităm ca aceste organizații să utilizeze aceste informații numai în scopurile noastre și să urmeze instrucțiunile rezonabile cu privire la aceste informații.

4. Menținerea datelor dvs. personale corecte și actualizate

4.1 Ne străduim să ne asigurăm că toate datele personale pe care le avem despre dvs. sunt corecte și actualizate. Înțelegem că aceste informații se schimbă frecvent cu schimbări de adrese și alte circumstanțe personale. Vă încurajăm să ne contactați cât mai curând posibil pentru a ne permite să actualizăm datele personale pe care le avem despre dvs. Datele personale incomplete sau învechite pot duce la incapacitatea noastră de a vă furniza produse și servicii pe care le-ați solicitat.

5. Politica Telemarketing

5.1 Politica de Telemarketing poate fi actualizată din când în când și vă încurajăm să verificați periodic actualizările.

6. Utilizarea cookie-urilor

6.1 Utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru este guvernată de Politica Cookie. Politica de cookie poate fi actualizată din când în când și vă încurajăm să verificați în mod regulat actualizarile periodice.

6.2 Interacționând cu noi pe site-urile noastre, recunoașteți termenii politicii Cookie. Dacă doriți să dezactivați utilizarea cookie-urilor, puteți face acest lucru prin modificarea setărilor din browser. Cu toate acestea, este posibil să nu puteți introduce sau utiliza anumite părți ale site-urilor noastre web.

 

7. Site-uri terțe părți

7.1 Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri web operate de terțe părți, cum ar fi partenerii noștri de afaceri. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale site-urilor web exploatate de terțe părți care sunt legate de site-ul nostru. Vă încurajăm să aflați mai multe despre politicile de confidențialitate ale unor astfel de site-uri terțe părți. Odată ce ați părăsit site-ul nostru web, trebuie să verificați politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul web al unei terțe părți pentru a determina modul în care vor gestiona informațiile pe care le colectează de la dvs.

8. Stocarea datelor cu caracter personal

8.1 Vom păstra confidențialitatea datelor dvs. personale, indiferent dacă interacționați cu noi personal, prin telefon sau prin poștă, prin Internet sau prin alte mijloace electronice. Detinem datele personale într-o combinație de facilități sigure de stocare a computerului și fișiere bazate pe hârtie și alte înregistrări și luăm măsuri pentru a proteja datele personale pe care le dețin de utilizarea necorespunzătoare, pierderea, accesul neautorizat, modificarea sau dezvăluirea. Deținem datele personale într-o combinație de facilități sigure de stocare a computerului și fișiere pe suport de hârtie și alte înregistrări. Nu păstrăm datele personale mai mult decât este necesar.

8.2 Perioada stocarii datelor. Expert Casa Imobiliare poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, in conformitate cu scopurile mentionate anterior. Pastram datele dvs. numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini scopurile.

Atunci cand achizitionati drepturi de proprietate prin intermediul societatii noastre, precum si servicii de inchiriere, pastram datele dvs personale pe durata relatiei noastre contractuale;

In cazul in care ne contactati, prin diverse metode, telefon, e-mail, formular contact website, pastram datele dvs personale pe durata necesara solutionarii cererii dvs, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondenta avuta.

In cazul in care v-ati abonat pentru o activitate de tip marketing pastram datele dvs pana cand solicitati sa le stergem. In acest sens va comunicam ca datele stocate in bazele noastre de date in scopul comunicarilor de tip marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 10 ani de la ultima interactiune cu dvs.

In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atat timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile si pentru o perioada definita in conformitate cu indrumarile si reglementarile in vigoare. In acest sens, mentionam ca datele prelucrare prin modulele cookies vor fi pastrate pentru o perioada de maxim 10 ani de la colectarea acestora, in baza consimtamantului dvs.

 

 

9. Retragerea consimțământului

9.1 Vă puteți retrage consimțământul acordat pentru oricare dintre scopurile stabilite în această Politică în scris printr-o cerere semnata si transmisa la sediul nostru de corespondenta. Dacă vă retrageți consimțământul în toate scopurile, în funcție de natura solicitării dvs., Expert Casa Imobiliare este posibil să nu fie în măsură să continue să vă furnizeze produsele sau serviciile noastre. Fără a aduce atingere celor de mai sus, sunteți de acord și recunoașteți că orice retragere a consimțământului dvs. în conformitate cu termenii stabiliți în această politică nu va afecta consimțământul pe care l-ați furnizat Expert Casa Imobiliare în ceea ce privește utilizarea numerelor dvs. de telefon pentru primirea informațiilor de marketing sau promoționale.

10. Managementul și securitatea

10.1 Am desemnat ofițeri de protecție a datelor pentru a supraveghea administrarea datelor dvs. personale în conformitate cu această politică. Formăm angajații care se ocupă de datele dvs. personale pentru a respecta confidențialitatea datelor dvs. personale. Expert Casa Imobiliare respecta si recomanda protectia datelor cu caracter personal.

 

11. Cum să ne contactați

11.1 Dacă aveți întrebări legate de această politică sau plângeri legate de datele dvs. personale sau doriți să corectați înregistrările dvs. de date, vă rugăm să ne contactați la urmatoarea adresa:

 

Adresa de corespondenta: IASI

Telefon: +4 021.233.18.49

Telefon: +4 0735.219.708

 

12. Revizuirea politicii

12.1 Această politică va fi revizuită din când în când de către Expert Casa Imobiliare . Expert Casa Imobiliare poate, de asemenea, să actualizeze din când în când această politică pentru a ține seama de noile legi și tehnologii, de modificările operate și de practicile noastre și de schimbarea mediului de afaceri.